The Retailer Platform

De BIZ als basis voor verbetering

De Bedrijven Investeringszone: bedrijven die gezamenlijk investeren in hun winkelgebied of bedrijventerrein. Alle ondernemers betalen mee aan de collectieve doelen van het gebied, zoals mooiere straatverlichting, minder graffiti of meer groen. Hoe wordt een BIZ opgericht? En als de BIZ eenmaal bestaat, hoe kunnen de ondernemers efficiënt samenwerken om hun doelen te realiseren?

Oprichting

Een BIZ ontstaat op initiatief van een aantal ondernemers en/of vastgoedeigenaren. Samen stellen ze een plan op over hoe zij hun gebied willen verbeteren. Als de gemeente hiermee akkoord gaat, kan het plan worden voorgelegd aan alle ondernemers en/of eigenaren in dit gebied. Voor een geldige stemming dient tenminste de helft van deze groep zich voor of tegen de BIZ uit te laten. Stemt meer dan tweederde vóór? Dan kan de BIZ van start!

Praktisch

De gemeente zal een BIZ-heffing innen bij alle ondernemers en/of eigenaren in het gebied. Het totale bedrag wordt vervolgens uitgekeerd (vaak verminderd met heffingskosten) aan de BIZ-vereniging of -stichting, zodat deze aan de slag kan met uitvoering van de plannen. Aangezien de BIZ voor een langere periode is vastgesteld (maximaal 5 jaar, waarna verlenging mogelijk is), kunnen plannen en afspraken worden gemaakt voor de lange termijn.

De gemeente ziet erop toe dat het geld wordt besteed aan hetgeen waar het voor bedoeld is: verbetering van de leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of economische ontwikkeling in de openbare ruimte. Onder ‘openbare ruimte’ vallen niet alleen de gebouwen, straten en alles wat zich daar afspeelt. Ook aan gezamenlijke online activiteiten kan geld worden besteed!

En dan?

Het bestuur van de BIZ-vereniging of -stichting zorgt voor de uitvoering van de plannen. Het is voor de bestuursleden niet alleen verplicht, maar ook van groot belang om contact te houden met de ondernemers en eigenaren in het gebied. Hoe meer betrokkenheid, hoe groter de kans dat de plannen slagen. Daarnaast heeft het bestuur contact met externe partijen, want extra perken aanleggen of graffiti verwijderen doen ze natuurlijk niet zelf.

Het blijkt vaak moeilijk te zijn om het overzicht te houden van alle partijen die onderdeel zijn van de BIZ of hier diensten aan leveren, laat staan concrete afspraken te maken. Het online platform van Chainels biedt hier een oplossing voor. Zowel winkelstraten, binnensteden als bedrijventerreinen kunnen profiteren van de actuele database die het online platform biedt.

Meer over BIZ

Wil je meer praktische informatie over BIZ-en? Op bedrijveninvesteringszone.nl vind je uitgebreidere informatie. Wil je precies weten hoe de BIZ geregeld is? Lees dan de Wet op de bedrijveninvesteringszones. Ben je op zoek naar ondersteuning bij het opzetten van een BIZ? Dan kun je contact opnemen met onze samenwerkingspartner Stad&Co.

Ben je geïnteresseerd in wat Chainels voor jouw BIZ kan betekenen? Neem contact met ons op!

Contact