nieuw cw.png

Het Collectief Winkelverbod

Chainels-team | 2 years ago

Je kan met jouw buurt afspreken om het collectief winkelverbod toe te passen. Hiermee kun je onruststokers verbieden om winkels in jouw gebied te betreden. Wie deze mensen zijn en voor welke periode ze toegang tot de winkels is ontzegd, zie je in een helder overzicht op Chainels.

www.chainels.com/collectiefverbod