solaris_en_vitaal.png

‘Vitaal’ business park management continues to innovate through Park Management Connected app.

Chainels | 3 months ago

(Dutch version below)

Business park ‘Vitaal Tilburg’ includes five business parks in Tilburg, the sixth-largest city in The Netherlands, to start with the ‘Park Management Connected app’ by Solaris Park Management. Through this app all companies, their employees and other stakeholders within the business park can make use of a wide range of facilities on the platform.

The last few years, we’ve seen business parks adopt disruptive technologies as seen in other real estate sectors and focus more on improving efficiency, the service level and user experience. 

Business parks nowadays are a place where visitors can make use of a range of amenities, such as restaurants, cafés, offices and even offer space for events and sport & leisure activities, making it an appealing destination.

By continuously innovating, Solaris Park Management, who’s responsible for the management of business parks, is trying to stay ahead of the curve. For them, focusing on communications and streamlining operations are important factors to create a sense of community and collaboration.

Through the adoption of Chainels' digital platform ‘Park Management Connected’, Solaris Park Management is optimising its services. Users of the new platform include companies active in the business parks, but also organisations such as local authorities and other users needed for the smooth running of its daily operations.

Read more on how to manage your business parks: https://kanaalzone.vitaaltilburg.nl/de-parkmanagement-app-van-vitaal-kanaalzone/

For more information, please contact:
Michel Zalac, Head of Strategic Partnerships
zalac@chainels.com | +31 (0) 15 364 2667

-----

Bedrijvenpark ‘Vitaal Tilburg’ omvat vijf bedrijventerreinen in Tilburg die beginnen met de ‘Parkmanagement Connected app’ van Solaris Parkmanagement. Via deze app kunnen alle bedrijven, hun medewerkers en andere betrokkenen binnen het bedrijventerrein gebruik maken van een breed scala aan voorzieningen op het platform.

De afgelopen jaren zien we dat bedrijventerreinen disruptieve technologieën gebruiken zoals in andere vastgoedsectoren en zich meer richten op het verbeteren van de efficiëntie, het serviceniveau en de gebruikerservaring.

Bedrijventerreinen zijn tegenwoordig een plek waar bezoekers gebruik kunnen maken van voorzieningen, zoals restaurants, cafés, kantoren en zelfs ruimte bieden voor evenementen en sport- en vrijetijdsactiviteiten, waardoor het een aantrekkelijke bestemming is.

Door continu te innoveren probeert Solaris Parkmanagement, verantwoordelijk voor het beheer van bedrijventerreinen, voorop te blijven lopen. Voor hen zijn focus op communicatie en het stroomlijnen van activiteiten belangrijke factoren om een ​​gevoel van gemeenschap en samenwerking te creëren.

Door het gebruik van het digitale platform van Chainels: ‘Parkmanagement Connected’, optimaliseert Solaris Parkmanagement zijn diensten. Gebruikers van het nieuwe platform zijn onder meer bedrijven die actief zijn op de bedrijventerreinen, maar ook organisaties zoals lokale autoriteiten en andere gebruikers die nodig zijn voor het soepel laten verlopen van de dagelijkse activiteiten.

Lees meer over het beheren van een bedrijventerrein: https://kanaalzone.vitaaltilburg.nl/de-parkmanagement-app-van-vitaal-kanaalzone/