Vraag gratis demo aan
The Retailer Platform

Samenwerking is cruciaal

Een aantrekkelijke binnenstad voor zowel ondernemers als consumenten - daar zet het binnenstadsmanagement zich dagelijks voor in. De consument van vandaag heeft hoge standaarden, waar alleen aan kan worden voldaan als iedere stakeholder zijn verantwoordelijkheid neemt.

Goede samenwerking tussen ondernemers, politie, gemeente, marketeers en andere dienstverleners is vaak complex en tijdrovend. Door verkeerde contactgegevens, personeelswisselingen en achterhaalde communicatiekanalen weten partijen vaak niet waar de rest mee bezig is. En dat terwijl gemeenschappelijke doelen alleen behaald kunnen worden als iedereen op de hoogte is van alles dat er speelt.

Professionele tools voor ambitieuze doelen

Ons gebruiksvriendelijke platform biedt alle tools voor het bereiken en betrekken van alle stakeholders in jouw winkelgebied. Informeer iedereen over het laatste nieuws, waarschuwingen, evenementen en acties. Geef lokale autoriteiten, zoals de gemeente en politie, de mogelijkheid om direct te communiceren met de leden van de community. Verkrijg inzicht in jouw gebied op basis van actuele data. Selecteer relevante informatie uit Chainels en zet deze direct door naar consumenten. Terwijl jij tijd en geld bespaart, neemt de betrokkenheid en tevredenheid van de hele community toe!

Gratis demo
Management
Het management bestaande uit de binnenstadsmanager en het bestuur staat in direct contact met alle ondernemers en dienstverleners. Het bestuur kan gemakkelijk draagvlak voor initiatieven meten via een poll, korte aankondigingen doen en documenten delen met de gehele binnenstad of een specifiek deelgebied.| Volgende
Dienstverleners
Dienstverleners zoals de wijkagent of de gemeente hebben vaak relevant nieuws te delen. Zo kan de wijkagent direct een alert versturen bij een winkeldiefstal, maar ook advies geven over preventieve veiligheid. Staan er werkzaamheden op de planning? Dan kan de accountmanager bedrijven van de gemeente dit van tevoren eenvoudig aan alle ondernemers laten weten.| Volgende
Ondernemers
Ondernemers houden elkaar onderling op de hoogte van uiteenlopend nieuws. Van een aankondiging van een evenement tot een waarschuwing dat er vals geld in omloop is. Leden kunnen initiatieven nemen en hun opinie geven over veelbesproken onderwerpen, zoals openingstijden en collectieve acties.
Management
Dienstverleners
Ondernemers

Bereik alle belangrijke stakeholders met een enkele muisklik

Vergroot wederzijds begrip, draagvlak en betrokkenheid

Verleid consumenten met een aantrekkelijk en toegankelijk winkelgebied

Verzamel data van je binnenstad en van externe bronnen

Alles bij de hand

Chainels City biedt een uitgebreid pakket aan functionaliteiten. Gebruik deze om je community optimaal te laten profiteren van het online platform.

1. Community platform

Eén centraal forum voor discussie en overleg met ondernemers en dienstverleners. Monitoren en redigeren kan eenvoudig en snel. Check de evenementenkalender voor alle activiteiten in de binnenstad en meet draagvlak via polls.

| Volgende

2. Management

Manage bedrijfs- en contactgegevens van ondernemers en dienstverleners op een vaste plek. Nodig eenvoudig nieuwe gebruikers uit en verwijder oude met één muisklik.

| Volgende

3. Autorisatie

Alle stakeholders participeren op afdelings- en organisatieniveau. Per organisatie kunnen meerdere personen met verschillende toegangsrechten deelnemen: beheerder, bewerker, toeschouwer. Stuur berichten naar een specifieke straat, groep of branche.

| Volgende

4. Deelgebieden

Deel de binnenstad op in stadsdelen, wijken en winkelgebieden. Communiceer doelgericht met de juiste groep ondernemers en dienstverleners.

| Volgende

5. Groepen

Stel groepen samen op basis van thema’s zoals KVO, Compaan of horeca.

| Volgende

6. Alertsysteem

Meld diefstal, inbraak, ongevallen, overlast, vals geld en vandalisme onder toeziend oog van de wijkagent of politie. Waarschuw de community en deel beveiligingsbeelden in een afgesloten omgeving.

| Volgende

7. Meldingen

Meld zaken zoals wegafzettingen, zwerfvuil en defecte straatverlichting. Iedereen kan zien welke meldingen er zijn gedaan en wat de status is.

| Volgende

8. Collectief Winkelverbod

Houd een lijst met foto’s bij van veelplegers in de binnenstad. Eenvoudig, inzichtelijk en ontwikkeld volgens de protocollen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

| Volgende

9. Bestanden

Plaats en orden bestanden op één centrale plek. Deel bestanden - zoals statuten van de vereniging, aangifteformulieren, notulen - en profiteer van 100GB opslagcapaciteit. Beschikbaar voor geselecteerde accounts met de juiste bevoegdheden.

| Volgende

10. Database

Creëer binnen Chainels een actuele database met o.a. contactgegevens, openingstijden, logo’s en productaanbod. Deze informatie kan - op stadsniveau of per deelgebied - door externe partijen worden opgehaald, bijvoorbeeld als content voor een website of digitaal scherm.

| Volgende

11. Data dashboard

Haal informatie op uit externe databases om extra inzicht te verkrijgen, bijvoorbeeld over bezoekersaantallen. Statistische modellen geven real-time informatie over de ontwikkeling van het centrum.

| Volgende

12. Multi-Channel

Gebruik Chainels via website, app en e-mail op alle gangbare browsers en besturingssystemen. Relevante berichten worden in één klik gebundeld en verstuurd in een nieuwsbrief. Communiceer snel en volledig op één centrale plek.

Services

Chainels City biedt een uitgebreid servicepakket. Maandelijkse updates zorgen voor continue ontwikkelingen en een stabiel product. Het servicepakket bestaat uit acht belangrijke punten.Services

Platformconfiguratie

Spreadsheets met contactgegevens van bestuursleden, ondernemers en dienstverleners worden ingeladen en klaargemaakt voor gebruik.

Services

Koppelingen

Chainels geeft advies over datakoppelingen met consumentenproducten en andere databases. De koppelingen kunnen in overleg met externe partijen worden verzorgd.

Services

Workshops voor het management

Bestuursleden van de ondernemersvereniging en eventueel de betrokken stadsmanager instructies over Chainels.

Services

Begeleiding dienstverleners

De wijkagent, accountmanager gemeente en eventuele andere dienstverleners kunnen begeleiding krijgen bij het gebruik van Chainels.

Services

Activatietraject ondernemers

Tijdens een bijeenkomst krijgen leden uitleg over het systeem en antwoorden op eventuele vragen. Daarnaast worden e-mailadressen gecheckt en flyers met instructies verspreid.

Services

Doorontwikkeling Chainels City

Chainels blijft werken aan het optimaliseren en ontwikkelen van relevante modules. In een open dialoog draagt de klant bij aan deze ontwikkeling.

Services

Persoonlijk aanspreekpunt & support

Een persoonlijke accountmanager ondersteunt je in het proces en evalueert de voortgang. Tijdens kantooruren is onze helpdesk bereikbaar voor vragen en advies.

Services

Back-ups en 24/7 monitoring

Dagelijkse back-ups en meerdere servers, een beveiligde verbinding en versleutelde wachtwoorden zorgen voor een stabiel en veilig platform.