The Retailer Platform

Weer ongewenst publiek met het collectief winkelverbod

Jaarlijks wordt door winkeliers meer dan een miljard euro aan omzet gemist als gevolg van diefstal. Veel van deze dieven zijn veelplegers: ze komen regelmatig in hetzelfde gebied om in verschillende winkels te ‘shoppen’ zonder af te rekenen. Gelukkig kunnen beveiligers, politie en winkeliers maatregelen nemen om de kansen voor deze veelplegers te beperken.

stakeholders

Benieuwd hoe het deze mensen verder vergaat? Klik hier om de infographic te bekijken!

Theorie

Boef komt in een winkel en Winkelier vraagt of hij hem ergens mee kan helpen. Als reactie krijgt Winkelier een stortvloed van scheldwoorden over zich heen. Hij kan Boef direct een individueel winkelverbod opleggen, waardoor Boef een jaar lang niet in deze winkel mag komen. Als Boef zich vervolgens ook in een andere winkel niet kan inhouden en hij een tweede individueel winkelverbod krijgt opgelegd, worden deze individuele verboden omgezet in een collectief verbod. Alle winkeliers in dit gebied kunnen Boef het komende jaar uit hun winkel weren.

Stel dat Boef Winkelier niet had uitgescholden, maar spullen uit de winkel had gestolen. Er is dan sprake van een strafbaar feit en moet er aangifte worden gedaan bij de politie. In aanwezigheid van de politie kan Winkelier Boef een waarschuwing (gele kaart) geven. Dit houdt in dat een omschrijving en foto van Boef wordt gedeeld met alle winkeliers binnen het gebied. Gaat Boef binnen een jaar weer de fout in? Dan krijgt Boef een collectief winkelverbod, waardoor hij het komende jaar in geen enkele winkel in het gebied mag komen.

In het geval dat Boef niet alleen diefstal had gepleegd maar Winkelier ook in elkaar had geslagen, dan is er sprake van een ernstig strafbaar feit. Er hoeft geen waarschuwing te worden gegeven, er kan direct een collectief winkelverbod voor de duur van twee jaar worden opgelegd.

Praktijk

Heel fijn dat iemand het verbod krijgt om een of meerdere winkels te betreden, maar hoe voer je dit praktisch uit? Hoe weten winkeliers en beveiligers wie een verbod heeft en voor welke periode?

Chainels heeft een tool ontwikkeld om eenvoudig foto’s, beschrijvingen en gegevens van winkeldieven te administreren en te delen. Deze tool kan als extra module gekoppeld worden aan het online platform van Chainels en is alleen zichtbaar voor personen met de juiste toegangsrechten. Deze personen zien - naast de reguliere Chainels-modules - een extra pagina met alle foto’s en omschrijvingen van personen met een waarschuwing of een collectief winkelverbod, inclusief de einddatum. Een helder, handzaam overzicht waardoor iedereen op de hoogte is van de onruststokers in het gebied!

Goed om te weten! De module voor het collectief winkelverbod is ontwikkeld op basis van het Protocol Collectief Winkelverbod van het CCV. Bovenstaande tekst is een beknopte uitleg over het collectief winkelverbod, aan de tekst kunnen geen rechten worden ontleend.

Contact