Nasze rozwiązanie cyfrowe łączy zainteresowane podmioty

Kompleksowe rozwiązanie cyfrowe, Chainels, umożliwia właścicielom i operatorom kontakt i tworzenie przejrzystego dialogu z najemcami, zarówno przy informowaniu, jak i otrzymywaniu informacji zwrotnych na różne tematy.

Używane w obiektach od Europy po Amerykę Łacińską, Chainels zamienia interesariuszy nieruchomości o mieszanym przeznaczeniu, centrów handlowych, budynków biurowych we współpracujące społeczności. Deweloperzy, właściciele i operatorzy ulic handlowych, miast i BIDów umożliwiają swoim najemcom współpracę przy codziennych wyzwaniach, w obliczu których stoją ich przedsiębiorstwa.

Dostępny za pośrednictwem jednego portalu, Chainels łączy wewnętrzne i zewnętrzne działy, w tym zarządzanie nieruchomościami, marketing, leasing, zarządzanie obiektami, zarządzanie aktywami i inne zainteresowane podmioty, takie jak firmy odpowiadające za bezpieczeństwo czy przedstawicieli lokalnych władz. Aplikacja służy jako łącznik do informowania wszystkich stron i utrzymywania dostępu do usług premium obiektu.

Zarządzanie społecznością najemców

Organizuj społeczności najemców i zarządzaj nimi za pomocą wszystkich potrzebnych narzędzi

Zarządzanie społecznością najemców

Organizuj społeczności najemców i zarządzaj nimi za pomocą wszystkich potrzebnych narzędzi

 • Zbuduj swoją bazę danych za pomocą profili osobistych, jak i profili najemców dla powierzchni handlowych, biurowych i mieszkalnych

 • Wprowadzaj role i uprawnienia na różnych poziomach dostępu w swojej organizacji

 • Zachowaj przegląd wydajności i danych swojej nieruchomości za pomocą tabel zarządzania

 • Obserwuj wzrost zaangażowania społeczności dzięki ich statystykom

 • Osiągaj optymalne rezultaty dzięki spersonalizowanym procesom zaproszeń i rejestracji

Ukierunkowana komunikacja

Rozpocznij przejrzysty dialog i usprawnij komunikację z najemcami

Ukierunkowana komunikacja

Rozpocznij przejrzysty dialog i usprawnij komunikację z najemcami

 • Skorzystaj z naszej spersonalizowanej osi czasu i systemu śledzenia, aby informować i stymulować swoją społeczność

 • Uzyskaj odpowiedzi za pomocą ankiet i zwiększaj zaangażowanie interesariuszy

 • Planuj i promuj wydarzenia za pomocą kalendarza obejmującego całą społeczność

 • Przekaż informacje osobom, najemcom lub konkretnym grupom dzięki naszemu inteligentnemu systemowi kierowania

 • Powiadom i śledź użytkowników za pomocą komputerów stacjonarnych, telefonów komórkowych i poczty, aby uzyskać optymalny zasięg

Informacje o nieruchomości

Zbierz wszystkie informacje o swoim budynku lub dzielnicy w jednym miejscu

Informacje o nieruchomości

Zbierz wszystkie informacje o swoim budynku lub dzielnicy w jednym miejscu

 • Bezpiecznie przechowuj dokumenty w folderach budynków lub najemców

 • Powiadamiaj najemców o najnowszych przesłanych materiałach i zmianach

 • Dostosuj odpowiednie strony z treścią za pomocą sformatowanego tekstu, multimediów i linków

 • Przedstaw swoje zespoły nieruchomości za pomocą sekcji kontaktowych

 • Udostępniaj aktualizacje związane z budynkiem w kanale „Mój budynek”

Zarządzanie działalnością i system ticketowy

Skorzystaj z innowacyjnego, przejrzystego przepływu pracy do zarządzania zgłoszeniami i systemem ticketowym

Zarządzanie działalnością i system ticketowy

Skorzystaj z innowacyjnego, przejrzystego przepływu pracy do zarządzania zgłoszeniami i systemem ticketowym

 • Pozwól najemcom zgłaszać problemy techniczne za pośrednictwem sieci i aplikacji

 • Skonfiguruj drzewo decyzyjne z domyślnymi przypisanymi, niestandardowymi zasadami i preferencjami widoczności

 • Współpracuj z wieloma dostawcami usług i uzyskaj wgląd w ich wydajność

 • Natychmiast informuj najemców o "zmianach statusu zgłoszonego problemu'' poprzez powiadomienia typu push i mailowo

 • Korzystaj z formularzy z krokami zatwierdzania dla dowolnego typu wniosków operacyjnych

Marketing i angażowanie najemców

Zbuduj lojalną i zaangażowaną społeczność najemców

Marketing i angażowanie najemców

Zbuduj lojalną i zaangażowaną społeczność najemców

 • Dostosuj aplikację i zaoferuj optymalne doświadczenie marki

 • Przechowuj i udostępniaj przewodniki po marce i materiały marketingowe użytkownikom

 • Oferuj pracownikom rabaty i oferty, aby zwiększyć aktywność w społeczności

 • Z łatwością zbieraj informacje marketingowe od najemców, takie jak promocje, wydarzenia i godziny otwarcia

 • Korzystaj z kanałów do omawiania możliwości i strategii marketingowych

Zwiększ efektywność najemców

Zbieraj wskaźniki obrotów i wydajności sklepów od najemców

Zwiększ efektywność najemców

Zbieraj wskaźniki obrotów i wydajności sklepów od najemców

 • Skorzystaj z wysokich wskaźników odpowiedzi dzięki automatycznym wiadomościom e-mail i przypomnieniom w aplikacji

 • Korzystaj ze schematów dziennych, tygodniowych i miesięcznych dla różnych grup najemców

 • Wiele dostępnych walut, oraz opcja różnych stawek VAT dla najemców

 • Autoryzuj odpowiedzialne osoby i chroń dane za pomocą uwierzytelniania biometrycznego lub kodu PIN

 • Eksportuj dane do CSV / Excel lub skorzystaj z naszego REST API