Wijzigingen opgeslagen

Er is een fout opgetreden

PRIVACY POLICY CHAINELS BV

Laatst bijgewerkt op: 01-09-2013

1. Introductie

Uw privacy is zeer belangrijk voor ons. Wij raden u aan om het privacy beleid volledig te lezen. In principe geldt deze privacy policy voor alle bedrijfsinformatie die verzameld of gebruikt wordt door Chainels BV. Chainels BV wil transparant zijn richting haar klanten en heeft dan ook uiterste zorg besteedt aan deze privacy policy. Mocht u echter feedback hebben dan stellen wij dit zeer op prijs en wij zullen uw feedback zorgvuldig behandelen.

2. Ons beleid m.b.t. veiligheid

2.1 Wij willen u bewust maken dat alle informatie uitermate goed beschermd is. We hanteren voor de gehele website beveiligde verbinding (SSL) en we maken gebruik van de nieuwste beveiligingstechnieken. Chainels doet haar best u bewust te maken welke data publiek zichtbaar is. Aangezien het internet geen 100% veilige omgeving is kunnen we u niet met zekerheid garanderen dat de informatie die u op Chainels plaatst daadwerkelijk veilig is.

2.2 U bent zelf verantwoordelijk voor het veilig bewaren van uw unieke wachtwoord en account- informatie. Daarnaast bent u verantwoordelijk voor de toegang tot uw email- verkeer in relatie tot Chainels.

2.3 Wij erkennen onze verantwoordelijkheid om de gegevens die u ons toevertrouwt te beveiligen. Chainels BV gebruikt verschillende veilige technieken om uw gegevens te beschermen, waaronder veilige servers, firewalls, en versleuteling van financiële gegevens.

3. Informatieverstrekking aan derden

3.1 Chainels BV geeft persoonlijke gegevens vrij als het daartoe door de wet verplicht wordt gesteld.

3.2 U behoudt de auteursrechten die u al heeft in de content die u verschaft, post of afbeeldt door of via de diensten.

3.3. U stemt ermee in dat Chainels BV gerechtigd is om gebruikersgegevens te gebruiken om:

(a) Uw gebruikerservaring te verbeteren.

(b) Doelgerichte promotie relevant voor uw bedrijf te tonen aan u. Wij monitoren de relevantie van de promotionele berichten die aan u getoond worden; deze berichten zullen dan ook vrijwel nooit als spam worden ervaren.

(c) Algemene gebruikersstatistieken te publiceren als onderdeel van commerciële activiteiten. Daarnaast kunnen deze statistieken gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek, echter zal uw identiteit in deze rapporten niet gepubliceerd worden.

3.4 Chainels BV verstrekt geen persoonlijke financiële gegevens aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is om uw bestelling te behandelen, onze factuur te verwerken, of fraude te voorkomen of te bestrijden.

3.5 Chainels biedt u veel exposure op het internet. Als onderdeel hiervan is een deel van uw profiel publiek, deze publieke pagina's kunnen gevonden worden door zoekmachines. U kunt ervoor kiezen om berichten te delen via Chainels op (social) media. U bent zelf verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen van het delen van deze berichten.

4. Het updaten van deze privacy policy in de toekomst

Indien Chainels BV de privacy policy aanpast zult u op de hoogte gesteld worden via de bewuste diensten. U begrijpt en stemt er mee in dat indien u van de diensten gebruik maakt na de datum waarop de privacy policy is veranderd, Chainels BV dit gebruik zal aanmerken als aanvaarding van de privacy policy.

5. Het opslaan van informatie

In onderstaande situatie wordt informatie van u opgeslagen:

5.1 Wanneer u zich registreert als Chainels gebruiker worden enkele gegevens opgeslagen als: bedrijfsnaam, e-mailadres en wachtwoord.

5.2. Wanneer u pagina's op Chainels bekijkt en correspondeert. Daarnaast worden gegevens opgeslagen wanneer u features en functionaliteiten van ons gebruikt. Ditzelfde geldt voor onze mobiele applicaties. We slaan ook uw IP adres, browser type en operationele systeem op. Daarnaast wordt de datum en de tijd waarop u de website bezoekt opgeslagen evenals het internetadres van de website waarvan u direct naar onze website gelinkt bent, dit om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

5.3 Wij maken louter gebruik van functionele cookies die het mogelijk maken om u te herkennen. Hierdoor kunnen we u de beste maatoplossing bieden.

5.4 'Third- party cookies' worden door Chainels niet geplaatst, dit houdt in dat Chainels geen cookies plaatst ten gunste van derde partijen (zoals adverteerders).

5.5 Alle informatie op de website van Chainels is opgeslagen op krachtige computers (servers). Op dit moment staan deze servers binnen Europa. Het is echter mogelijk dat Chainels in de toekomst de informatie op de website bijvoorbeeld op servers in een ander land opslaat. De regelgeving op het gebied van de privacybescherming biedt dan mogelijk niet eenzelfde bescherming als in de Europese Unie. Mocht Chainels hier op enig moment toe overgaan, dan zult u hierover te allen tijde worden geïnformeerd.

6. We gebruiken uw informatie voor de volgende doeleinden:

6.1 Wij maken het voor u als gebruiker mogelijk om informatie te delen en te communiceren met andere gebruikers.

6.2 Het administreren van uw account en het leveren van maatoplossingen voor u en andere gebruikers. Daarnaast kunnen we uw gegevens gebruiken om u notificaties en e-mails te sturen van belangrijke gebeurtenissen in uw netwerk en op of met betrekking tot uw account.

6.3 We kunnen uw gegevens gebruiken zodat u eenvoudig door andere professionals vindbaar bent op Chainels.

7. Geschillen en toepasselijk recht

7.1 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

7.2 Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

7.3 Ieder geschil tussen partijen zal bij uitsluiting aanhangig worden gemaakt en beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.